Saltar para o conteúdo

Esperanto/Ekzercoj 7

Origem: Wikilivros, livros abertos por um mundo aberto.

Exercícios 7


Dialogo - La Esperanto-Klubo (adaptiĝo el Sylla Chaves)

Petro kaj Filipo eniras. En la klubo jam estas pluraj personoj. Petro prezentas Filipon al ili.

Petro: Bonan tagon al vi ĉiuj. Mi havas grandan plezuron prezenti

al vi mian amikon kaj samideanon Filipo, kiun mi ĵus ekkonis.

Li estas greka turisto, kiu vizitas nian landon. Li parolas

nur greke, turke kaj Esperante.

Karlo: Bonan tagon,Petro. S-ro Filipo, via vizito tre ĝojigas nin.

Maria: Pardonu min, s-ro Filipo. Vi ĵus alvenis, kaj mi bezonas

tuj foriri. Mia patrino atendas min frue, ĉar hodiaŭ estas

ŝia datreveno.

Filipo: Mi havas grandan plezuron koni vin, fraŭlino...

Maria: Mi dankas, s-ro Filipo. Kaj ĝis revido. ĝis alia fojo.

Petro: Gratulu vian karan patrinon ankaŭ en mia nomo, Maria.

Maria: Dankon, Petro. ĝis.


Diálogo - O Clube de Esperanto

Pedro e Felipe entram. No clube já tem muitas pessoas.

Pedro apresenta Felipe a eles.

Pedro: Bom dia a vocês todos. Eu tenho um grande prazer de

apresentar a vocês meu amigo e coidealista Felipe, a quem

acabei de conhecer. Ele é um turista grego que está visitando

o nosso país. Ele fala somente grego, turco e Esperanto.

Carlos: Bom dia, Pedro. Sr.Felipe, sua visita nos alegra muito.

Maria: Perdoe-me, Sr.Felipe. Você acabou de chegar, e eu preciso

sair imediatamente. Minha mãe me espera cedo, porque hoje é o

aniversário dela.

Felipe: Tenho imenso prazer em conhecê-la, senhorita...

Maria: Agradeço, sr.Felipe. E até a vista. Até a próxima vez.

Pedro: Dê um abraço em sua querida mãe também em meu nome, Maria.

Maria: Obrigado, Pedro. Até (Tchau).


Demandaro...


Al kiu Petro prezentis Filipon?

Li prezentis lin al la personoj de la klubo.

Kiom da personoj estis en la klubo?

Mi ne scias certe, sed en ĝi estis pluraj personoj.

Kiel li prezentis lin?

Li prezentis lin per la frazo:" Mi havas grandan plezuron..."

Kial Maria bezonis foriri?

ŝi bezonis foriri, ĉar ŝia patrino atendis ŝin frue.

Kion diris Maria pri sia patrino?

ŝi diris, ke hodiaŭ estas la datreveno de ŝia patrino.

Kiel salutis Maria kiam ŝi foriris?

ŝi simple diris "ĝis revido... ĝis alia fojo".

Kompletigu la frazojn...


Li estas ___ riĉa. Dio estas _______ (infinitamente) bona.

tre senfine (super.absoluto)

Esperanto estas ____ bela, ____ utila. (comparativo de igualdade)

tiel kiel

Tiu vojaĝo estas ___ enuiga, __ instrua. (comparativo de sup.)

pli ol

Li estas ______ inteligenta, __ ruza. (comparativo de inferior.)

malpli ol

__ ĉiuj miaj infanoj Ernesto estas __ ____ juna.(superl.rel.sup.)

El la plej


__ _______ riĉa __ miaj amikoj loĝas en Eŭropo.(super.rel.inf)

La malplej el

Neniam pluvis____ forte, ____ hodiaŭ.(comp.de igualdade)

tiel kiel

Mi ___ bone parolas la anglan, __ la francan (sup.rel.superior.)

pli ol


Verbaj afiksoj...


Ficar dando marteladas> martel__i. Fazer discurso> parol__i.

ad ad

Embelezar> bel__i. Embelezar-se> bel__i. Esclarecer> klar__i.

ig iĝ ig

Cruxificar> kruc__i. Juntar> kun__i. Avermelhar-se> ruĝ__i.

ig ig iĝ

Obrigar> dev__i. Exagerar> tro__i. Nascer> nask__i.

ig ig iĝ

Ficar batendo> bat__i. Fazer conhecido> kon__i. Escapar> el__i.

ad ig iĝ

Alegrar> ĝoj__i. Ficar dançando> danc__i. Ficar de pé> star__i.

ig ad iĝ

Casar-se (homens)> edz__i. Casar-se (mulheres)> edzin__i.

iĝ iĝ

Tornar> far__i ou __i. Tornar-se> far__i ou __i.

ig ig iĝ iĝ

Nevariaj vortoj... APUD, DE, EKSTER, EN, SUB, SUPER, SUR, SEN.


Resti ____ (junto ao) sia patro. Libro __ Petro.

apud de

______ (fora) la domo. ___ (sem) mono. (No) __ la poŝo.

Ekster Sen En

Flugo _____ (sobre) la nuboj. (Exceto) ______ tiaj okazoj.

super Ekster

____ (Sob)la piedoj. _____ (acima de)kapitano. ___(sobre)la tablo

Sub Super Sur

Domo luita __ Marko. __ la mateno. ĉapelo ___ la kapo.

de En sur

Lago ____ (próximo de) Parizo. ___ stelplena ĉielo.

apud Sub

__ (em) libereco. Mi venas __ (proveniente de) Londono.

En de

Nuboj _____la maro. Haroj ___la kapo. Domo ______(fora)de la urbo

super sur ekster


Afiksoj... -NJ-, -ĉJ-, -ID-, -ER-, -UL-, -AN-, -ESTR-, -IST-


Mariazinha> Mari__o. Bezerro> bov__o. Mamãe> pa__o. Papai> pa__o.

nj id nj ĉj

Prefeito>urb____o. Dentista> dent___o. Chefe escoteiro>Skolt____o.

estr ist estr

brasileiro> brazil__o. muda de planta> plant__o. Fagulha> fajr__o.

an id er

O Santo> Sankt__o. Marquinho> Mar__o. Elo de corrente>ĉen__o.

ul ĉj er

O Jovem> jun__o. Corcunda> ĝib__o. A bonitinha> bel__ino.

ul ul ul

Berlinense> berlin__o. Maetro> orkestr____o. O Rico> riĉ__o.

an estr ul

filhote de gato> kat__o. Capitão do Navio> ŝip____o.

id estr

Cantor> kant___o. Clarinha(Klara)>Klar__o. Zé(Josefo)>Joze__o.

ist nj ĉj


Gerda Malaperis - 5 (Claude Piron)


Bob: Nu, vi ankoraŭ ne diris al mi, kio okazis dum vi spione

rigardis tiun paron.

Linda: Okazis io vere stranga.

Tom: Vere stranga, fakte. En la mano de tiu junulo estis io.

Bob: Kio?

LInda: Ni ne povis vidi. Io tre eta. Malgranda afero. Afereto.

Tom: Kaj dum ŝi ne rigardis,lia mano alproksimiĝis al ŝia taso.

Linda: Kaj kiam ŝi rigardis lin, lia mano ekhaltis.

Tom: Tiam li montris ion al ŝi. Evidente, li deziris forturni

ŝian atenton.

Linda: Kaj li sukcesis. Li plene sukcesis. ŝi rigardis al la pordo.

Kaj dum ŝi rigardis for, lia mano subite estis super ŝia

taso,dum unu sekundo,ne pli,kaj tute nature revenis.Malplena.

Bob: ĉu ĝi estis plena antaŭe?

Tom: Ne plena. Kompreneble, ĝi ne estis plena. Sed estis io en

ĝi, kaj post kiam ĝi estis dum sekundo super la taso de

Gerda, estis plu nenio en ĝi.

Linda: Certe estas iu mistera substanco.

Tom: Iu drogo.

Bob: Kiel vi povas scii, ke ne estis tute simple peco da sukero?

Linda: Li ne agus tiel kaŝe, se estus nur sukero.

Tom: Cetere, ĉi tie ne estas peca sukero. Estas nur pulvora

sukero, en sukerujoj.

Bob: Eble li havis sukerpecon en la poŝo kaj...

Tom: ĉu vi ofte promenas kun sukerpecoj en via poŝo?

Bob: Vi pravas. Tiu ideo estas absurda. Tamen...

Linda: Rigardu! Jen ŝi ekstaras, kaj ekiras for.

Bob: ŝi ŝajnas tute normala. Verŝajne vi imagis ion draman,

dum temas pri tute simpla, tute natura okazaĵo.

Agora Linda e Tom contam a Bob sobre os acontecimentos estranhos que eles viram acontecer. Disseram que o rapaz jogou algo dentro da xícara de Gerda de uma forma dissimulada. Bob disse que possivelmente fosse uma pedra de açúcar... Gerda se levanta e sai...


Demandaro pri "Gerda Malaperis"


Kion rakontis Linda kaj Tom al Bob?

Ili diris, ke la junulo apud Gerda metis ion en la tason de Gerda.

ĉu Tom kaj Linda pensas, ke tiu aĵo estas drogo?

Jes, ili certe pensas tion.

Kial simple tia aĵo ne estu sukerpeco?

ĉar la junulo metis ĝin en la taso de Gerda kaŝe.

ĉu ankaŭ sur la tabloj estas sukerujoj kun sukerpecoj?

Ne, nur sukerujoj kun pulvora sukero.

Kiu ankoraŭ pensas, ke tia mistera situacio estas tre drama?

Bob ankoraŭ pensas tiel.

Kion do li pensas?

Li simple sentas, ke ĝi temas pri natura kaj simpla okazintaĵo.

Kaj kion vi pensas?

....^Esperanto^ | Leciono 7 | Ekzercoj 7 | Leciono 8