Saltar para o conteúdo

Esperanto/Ekzercoj 5

Origem: Wikilivros, livros abertos por um mundo aberto.

Exercícios 5


Dialogo 4 - Hejme kaj Promenante - (Jair Salles)


Marko kaj Klara estas nun en la hejmo de Karlo. Ankaŭ Maria estas tie. La gepatroj de Karlo nomiĝas S-ro Paŭlo kaj S-ino Marta. Karlo prezentis ilin al Marko kaj Klara.

> S-ro Paŭlo: Ni havas vere grandan plezuron koni vin!...

> S-ino Marta: Sentu vin hejme!

> Karlo: Fakte ni deziras, ke vi ne nur sentu vin hejme, sed

ke vi restu hejme!...

> Maria: Jes! Ili volas, ke vi gastiĝu ĉe ili!

> Klara: Bone... Tio estas nerezistebla invito...ĉu ne, Marko?

> Marko: Kompreneble!...

En la sekvinta tago, Karlo, Maria kaj la alilandaj geamikoj promenis. Ili vidis plurajn lokojn de la urbo. Kiam ili estis en la urbocentro, Klara diris:

> Klara: Via lando estas tre bela, kaj ĉefe ĉi tiu urbo! ĝi

estas vere mirinda!

> Maria: Dankon! Vi estas tre ĝentilaj! Sed nun ni devas reveni,

ĉar estas preskaŭ en la horo de la tagmanĝo.


Diálogo 4 - Em Casa e Passeando


Marcos e Clara estão agora na casa de Carlos. Maria também está lá. Os pais de Carlos chamam Sr.Paulo e Sra.Marta. Carlos os apresentou a Marcos e Clara.

> Sr.Paulo: Nós temos realmente um grande prazer em conhecê-los!

> Sra.Marta: Sintam-se em casa!

> Carlos: De fato nós desejamos que vocês não só sintam-se em

casa, mas que vocês fiquem em casa...

> Maria: Sim! Eles querem que vocês se hospedem com eles!...

> Clara: Bem...isto é um convite irresistível...Não é Marcos?

> Marcos: Naturalmente! (compreensivelmente)

No dia seguinte, Carlos, Maria e os amigos estrangeiros passearam. Eles viram muitos lugares da cidade. Quando eles chegaram ao centro da cidade, Clara disse:

> Clara: O país de vocês é muito bonito, e principalmente esta

cidade! Ela é realmente maravilhosa!

> Maria: Obrigada! Vocês são muito gentis! Mas agora nós devemos

voltar para casa porque é quase hora do almoço.


Demandaro...

Kie Marko kaj Klara estas nun?

> Marko kaj Klara estas nun en la hejmo de Karlo.

ĉu ankaŭ Maria estas tie?

> Jes, ankaŭ ŝi estas tie.

Kiel nomiĝas la gepatroj de Karlo?

> Ili nomiĝas S-ro Paŭlo kaj S-ino Maria.

Kiu prezentis ilin al Marko kaj Klara?

> Karlo prezentis ilin al Marko kaj Klara.

Kion volas Karlo kaj liaj gepatroj?

> Ili volas, ke Marko kaj Klara gastiĝu ĉe ili.

Kion faris Karlo, Maria kaj alilandaj geamikoj en la sekvinta tago?

> Ili promenis.

Kion ili vidis?

> Ili vidis plurajn lokojn de la urbo.

Kial ili devis reveni hejmen?

> Ili devis reveni hejmen, ĉar estas preskaŭ la tagmanĝa horo.Numerais

width="685"

unua

oka

15°

dek-kvina

82°

okdek-dua

primeiramente

unue

em segundo lugar

due

em décimo lugar

deke


triplo

trioblometade

duono

1/20

unu dudekono

1/100

unu centono


cêntuplo

centoblo

3 dúzias

tri dekduoj

4 centos

kvar centoj

5 milhares

kvin miloj

uma dupla

duopo

um quinteto

kvinopo

um grupo de 15 pessoas

dek-kvinopo


Dei aos meus filhos quatro cadernos para cada um.

Mi donis al miaj filoj po kvar kajeroj.

6+7=13 30-5=25

ses plus sep estas dek tri tridek minus kvin estas dudek kvin

4x5=20 14/7=2

kvaroble kvin estas dudek dek kvar dividita de sep estas du


Traduza:


primavera verão outono inverno

primtempo somero aŭtuno vintro

janeiro fevereiro março abril maio junho julho

januaro februaro marto aprilo majo junio julio

agosto setembro outubro novembro dezembro

aŭgusto septembro oktobro novembro decembro

segunda terça quarta quinta sexta sábado domingo

lundo mardo merkredo jaŭdo vendredo sabato dimanĉo

Rio de Janeiro, 6 de Setembro de 1996

Rio-de-anejro, la 6-an de Septembro, 1996

10:00 2:10 5:15

la deka akurate la dua kaj dek la kvina kaj kvarono

7:30 8:35 9:45

La sepa kaj duono la oka kaj tridek kvin kvarono antaŭ la deka

0:00 12:00 09:07:05

Noktomezo Tagmezo Estas la naŭa, sep minutoj kaj kvin sekundoj


Complete ...


____ __ libroj vi aĉetis? dek. _____ ili kostis? po 3 dolaroj.

Kiom da Kiom

_____ okazos la kunveno? Je la deka vespere. ____ vi iros? Ne.

Kiam ĉu

_____ horo estas? Estas la 3-a vespere.

Kioma

____ vi estas? En mia domo. ____ estas la vetero? Bona.

Kie Kia

____ vi havas en la manoj? Fruktojn. ____ vi volas? Jes.

Kion ĉu


__patrino(sogra) __sinjoroj (senhores e senhoras) __vidi(avistar)

bo ge ek

___fali (ruir) __knaboj (meninos e meninas) ___doni (distribuir)

dis ge dis

__ami (enamorar-se) __aperi (reaparecer) __edzoj(marido e mulher)

ek re ge


Gerda Malaperis - 3


Bob: Diable! Kio okazas? Vi aspektas kiel spionoj. ĉu mi povas sidi kun vi?

Linda: Saluton, Bob.

Tom: Bonan tagon, Bob.

Bob: Bonan tagon, Linda. Bonan tagon, Tom. Pardonu, ke mi ne salutis vin tuj.

Linda: Ne gravas. Nun vi salutis, kaj ni pardonas vin.

Bob: ĉu vi permesas, ke mi sidu ĉe via tablo?

Linda: Kompreneble vi sidu kun ni.

Bob: Mi tamen ne volas esti maldiskreta. Eble Tom parolas pri amo kaj preferas esti sola kun vi.

Tom: Mi ne parolas pri amo.

Linda: Li nur diris, ke mi ne estas la plej bela virino en la tuta mondo.

Bob: Li pravas. Tio ne estas am-deklaro, tio estas simpla fakto.

Tom: Prave. Simpla fakto.

Bob: Nu certe, Linda estas tre bela, sed ne tio gravas nun.

Linda: Ne gravas, ĉu? Ne gravas, ke mi estas bela, ĉu? Jen bela deklaro.

Bob: Pardonu min. Mi volas diri, ke io estas pli grava.

Tom: Kio? Pri kio vi parolas? Kio estas pli grava?

Bob: Vi ne vidis min, dum mi proksimiĝis al vi, sed mi vin rigardis.

Linda: Mi ne komprenis, pri kio vi parolas.

Bob: Mi parolas pri via vizaĝo.

Linda: Kio pri mia vizaĝo? ĉu ĝi ne estas bela?

Bob: Ho jes, ĝi estas bela. ĝi estas la plej bela en la mondo. Sed ĝi estis mistera!

Linda: Mistera? ĉu mia vizaĝo estis mistera?

Bob: Jes. Via vizaĝo estis mistera. Fakte, viaj vizaĝoj estis misteraj. Mistera vizaĝo de spionino ĉe mistera vizaĝo de spiono. Vi aspektis strange. Vi aspektis mistere. Mi bone rigardis vin, dum mi proksimiĝis al vi.


Comentários sobre Gerda Malaperis 3


Bob um novo colega, chega perto de Linda e Tom e comenta que eles parecem espiões. Ele se convida para se assentar junto a eles. Todo o texto está cheio de comentários em relação a beleza de Linda. Parece haver uma disputa entre Tom e Bob em relação a Linda. Bob faz elogios, mas chama atenção que na face dela havia uma expressão de misterio, algo de estranho.

O importante deste texto é que há muitas orações subordinadas substantivas "..., ke ... ". O "ke" é somente uma conjunção integrante e nunca poderá ser usado como um pronome relativo. Os pronomes relativos se traduzem por "kiu, kia " ligando orações subordinadas adjetivas aos termos qualificados:

La knabo, kiun vi vokis, estas mia amiko.

(O menino que você chamou é meu amigo).

Note que o "KE" é uma palavra invariável e os pronomes relativos recebem o acusativo quando for o caso.


Respondu la demandojn ....


Kiu alvenas al Tom kaj Linda?

> Bob alvenas al Tom kaj Linda.

Kiel aspektas Tom kaj Linda?

> Linda kaj Tom aspektas kiel spionoj.

ĉu li salutis ilin?

> Jes, li salutis ilin.

Kion li diris al ili?

> Bob diris al ili Bonan Tagon.

Kie li sidis?

> Li sidis ĉe ilia tablo?

Kiu diris, ke Linda estas la plej bela virino de la mondo?

> Tom diris tion.

Kiaj estis la vizaĝoj de Tom kaj Linda?

> Iliaj vizaĝoj estis misteraj kaj strangaj.^Esperanto^ | Leciono 5 | Ekzercoj 5 | Leciono 6