Saltar para o conteúdo

Esperanto/Ekzercoj 11

Origem: Wikilivros, livros abertos por um mundo aberto.

Exercícios 11


Dialogo sur la strato (Fernando de Diego)


- Bonan tagon, sinjoro Mur.

- Bonan tagon, knabo. Kiu vi estas?

- Mi estas amiko de via filo Oskar. Mia nomo estas Karlo. ĉu li estas hejme?

- Jes, li estas hejme. Sed kial vi ne telefonis al li?

- Mi faris tion fojon post fojo, sed mi ne povis kontakti lin. Via telefono estas okupata la tutan tempon.

- ĉu vere? Certe tio estas kulpo de Klara. Kiel vi probable scias ŝi estas mia unua filino. ŝi parolas ofte kaj longe kun sia fianĉo per la telefono. Vere ŝi akaparas al si tiun parolilon. Sed kion vi volas de Oskar?

- Nur demandi, ĉu li povos akompani min en la vespero al la linejo "Olimpo", kie oni prezentas tre interesan filmon.

- Nu, mi konsilas al vi, ke vi iru viziti lin, se vi havas tempon. Nia hejmo estas tre proksima de ĉi tie, vi scias, kaj li rekte donos respondon al via propono.

- Dankon, sinjoro Mur. Kaj pardonu min, se mi vin tro ĝenis, haltigante vin sur la strato.

- Estas nenio pardoninda, knabo. Cetere mi ĝojas persone koni vin. Oskar ne malofte parolas pri vi, kaj tial mi scias, ke vi estas bona knabo.

- Dankon denove, sinjoro Mur. ĝis revido.

- ĝis revido, Karlo.


Respondu:


Kie Karlo trovis s-ron Mur? Kion li demandis lin?

>Surstrate. Li demandis, ĉu Oskar estas hejme.

Kies filo estas Oskar?

>Oskar estas la filo de S-ro Mur.

Kiomofte Karlo telefonis al Oskar? Kio okazas?

>Diversfoje, sed ĉiam estas okupata. Lia fratino longe telefonas.

Kion Karlo intencas fari?

>Li volas inviti Oskar por akompani lin al kinejo vespere.


Traduku Esperanten...


ter urgência coisa estranha visivelmente desmair digna de dó

urĝi stranga afero videble sveni kompatinda

parar tomar conta inconsciente possivelmente para lá

halti prizorgi senkonscia eble tien

em casa para dentro de casa durante todo tempo

hejme hejmen la tutan tempon(dum la tuta tempo)

açambarcar cinema proposta perdoável por várias vezes

akapari kinejo propono pardoninda fojon post fojo

infrequente amolar (chatear) alegrar. até logo! noivo

malofte ĝeni ĝoji ĝis revido fianĉo

de nada Como está você? Bem, obrigado Perdoe-me

ne dankinde Kiel vi fartas? Bone, dankon Pardonu min

Desejo sucesso a você O mesmo a você A sua saúde

Mi deziras al vi sukceson Same al vi Je via sano

Saudações a sua família Com prazer; com muito prazer.

Salutojn al via familio. Plezure;kun plezuro;volonte; tre volonte

Feliz aniversário! Feliz natal! Feliz ano novo!

Feliĉan dat-revenon! Feliĉan Kristnaskon! Feliĉan Novjaron

Estou a sua disposição Desejaria dizer a você que...

Mi estas je via dispono Mi dezirus paroli al vi, ke...


almenaŭ,ankoraŭ,anstataŭ,baldaŭ,ju..des,eĉ,ĵus,malgraŭ,nun,nur


_______ vidu; Li faris tion ______ malpermeso; ĝis _______;

Almenaŭ malgraŭ baldaŭ

___ pli mi pensas, ___ malpli mi volas; Mi havas ___ du filoj;

Ju des nur

___ estas la deka; Li ___ eliris; Uzu citronon ________ vinagro;

Nun ĵus anstataŭ

Li _______ spiras; __ sur la suno troviĝas makuloj;

ankoraŭ eĉ

Li ______ scios; Li faris tion ______ malpermeso; Kion fari ___?

baldaŭ malgraŭ nun

Li ___ dormas; __ pli mi ludas, ___ pli forta mi fariĝas.

nun Ju des

___ vi, mia filo, pensas pri mi; Li venis ĉi tie ________ mi.

Nur anstataŭ

Li __ ne pensis, kiam li ekparolis. Tio ne estas problemo ___de li

eĉ nur


Daŭre kompletigu ... ( per, kun, plu, por, post, pri, pro, tuj)


La instruisto skribis ___kreto sur la nigra tabulo___ la lernantoj.

per por

Mi promenas ___ mia patrino ___ la aŭtomobilo.

kun mia

Li agis ___ pura venĝemo. Ne parolu ___! Li invitis ŝin ___danci.

pro plu por

___ kio vi parolas? Tiu estis granda perdo ___ li, ĉu ne?

Pri por

____ la festo, li devis resti ___ pli ol du tagoj.

Post por

Mi iras ___ kiam la situacio permesos,___ ne prokrasti la kunvenon.

tuj por

Mi faris tion ___ miaj propraj manoj nur ___ vi.

per por

Mi ĵus alvenis, ___ ____ lia foriro. Li instruas ___ matematiko.

tuj post pri


Traduku Esperanten...


Ainda durante longo tempo,os jovens passearam dois a dois por aqui.

Ankoraŭ dum longa tempo, la gejunuloj promenos duope ĉi tie.

Não é isso! Você compreendeu mal e ela nunca compreenderá isso.

Ne estas tio! vi miskomprenis kaj ŝi neniam komprenos tion.

No ano passado (último), ainda não aprendia o Esperanto.

La lastan jaron, mi ankoraŭ ne lernis Esperanton.

Elas sempre gostam de se ver no espelho. Eles não se respeitam.

Ili ĉiam ŝatas vidi sin en la spegulo. Ili ne respektas sin.

Alfinete é aquilo, que está na caixa.

Pinglo estas tio, kio estas en la skatolo.

Eis a casa em que nasci. Não direi o motivo por que não quero.

Jen la domo,kie mi naskiĝis.Mi ne diros la motivon,kial mi ne volas

Da maneira como preferir. Ele é o menino, cujo pai morreu.

Laŭ la maniero,kiel vi preferos.Li estas la knabo,kies patro mortis

Essa é a quantidade que beberei. Diga-me por que preferiu isso?

Tiom estas la kvanto,kiom mi trinkos.Diru min,kial vi preferis tion?


Gerda Malaperis - ĉapitro 10 - (Claude Piron)


Fakte, Tom ne estas ema fidi la fleggistinon. Kial? ĉu vi scias,kara amiko, vi kiu sekvas ĉi tiun aventuron ekde la unua vorto?

ĉu vi scias, kial Tom ne emas fidi la flegistinon?

Ne. Certe vi ne scias. Ankaŭ mi ne scias. Sed fakto restas fakto, eĉ se ni ne komprenas ĝin. Kaj la fakto estas, ke Tom ne emas ŝin kredi.

Tom estas agema knabo, eĉ iom aventurema, kaj eble tiu tro parolema flegistino ne ŝajnas al li kredinda. Eble li opinias, ke tiu flegistino tro emas paroli, kaj do ne estas fidinda. Aŭ ĉu temas pri io alia?

Tom ege ŝatas sian amikon Bob. Li ŝategas lin. Li lin amas, fakte. Bob kaj li amikiĝis antaŭlonge en la urbego, kie ili vivis tiutempe - ili dumtempe eĉ iradis al sama lernejo - sed poste Tom devis iri al malsama urbo, kaj ili ne plu vidis sin reciproke. Kiam antaŭ kelkaj tagoj, ili retrovis unu la alian en la sama universitato, ambaŭ ege dankis la destinon.

Ili treege ŝatas la tiean bonegan vivon. Ili ŝategas ĝin. Ambaŭ estas agemaj, laboremaj knaboj, kun speciala ŝato al la iom timemaj studentinoj. Eble ĉar timema junulino estas malpli timinda ol ino neniam ema timi, ol sen-tim-ulino. ĉu vi komprenas?

Sed nun Tom malŝatas la aventuron. Li sin demandas, kial li sentas tiun flegistinon nefidinda. Li preferus silenteman, grav-aspektan sinjorinon. Tiu ĉi ne aspektas tre zorgeme, kaj li ne trovas ŝin stentema pri liaj demandoj. Verdire, li opinias ŝin

ema fuŝi sian laboron. Li timas, ke ŝi ofte agas fuŝe. Fuŝemaj homoj ekzistas en la mondo. Kial tiu tro parolema flegistino ne estus unu el ili? ĉu li mis paŝis, kiam li turnis sin al ŝi? Sed al kiu alia li povus sin turni? ŝi estis la sola flegistino, kiu

troviĝis en la universitato. Aŭ ĉu li mispensas?

Kaj nun li sentas sin ema zorgi pri Linda. ĉu tiu belega knabino ne troviĝas en danĝero? Li amas ŝin, li eĉ amegas ŝin, pli kaj pli, kaj la ideo, ke danĝeraj homoj povus fari ion al ŝi, apenaŭ estas travidebla. La vivo ne estas facila, kaj ŝajnas nun, ke la tuta afero iĝas pli kaj pli malŝatinda.Aĉetu la libron "Gerda Malaperis" por ke vi

daŭrigu la legadon de tia interesa historieto.

Petu ankaŭ la Vorliston de Gerda Malaperis.

Vi povas aĉeti ĝin el Brazila Esperanto-Ligo aŭ

rekte el la eldonisto: Gersi Alfredo Bays

FONTO

Caixa Postal 49

89800 - Chapecó - SC


Vortoj kaj Demandoj...


enfermeira tender confiável cidade gostar muito até mesmo

flegistino emi fidinda urbego ŝategi eĉ

nunca cheio de ações há muito tempo medroso com aspecto pesado

neniam agema antaŭlonge timema gravaspekta

com ar de preocupação muitissímo quem faz trapalhadas desgostar

zorgeme treege fuŝema malŝati

ĉu la flegistino estas fidinda persono laŭ Tom?

Ne, ŝi estas netute fidinda.

Kial li tiel pensas?

Oni ne propre scias, eble ĉar li ne ŝatas ŝin.

Kia ŝi estas, ke li ŝatas ŝin?

Eble pro la fakto, ke ŝi estas tro parolema.

Kiun Tom ŝategas?

Lian amikon Bob, ĉar ili amikiĝis antaŭlonge

Kion ili faris kune?

Ili studis en la sama lernejo kiam ili loĝis en la urbego.


^Esperanto^ | Leciono 11 | Ekzercoj 11 | Leciono 12