Polonês/Números

Origem: Wikilivros, livros abertos por um mundo aberto.
Saltar para a navegação Saltar para a pesquisa

Números cardinais[editar | editar código-fonte]

0 zero
1 jeden
2 dwa
3 trzy
4 cztery
5 pięć
6 sześć
7 siedem
8 osiem
9 dziewięć
10 dziesięć
11 jedenaście
12 dwanaście
13 trzynaście
14 czternaście
15 piętnaście
16 szesnaście
17 siedemnaście
18 osiemnaście
19 dziewiętnaście
20 dwadzieścia
21 dwadzieścia jeden
22 dwadzieścia dwa
30 trzydzieści
31 trzydzieści jeden
40 czterdzieści
50 pięćdziesiąt
60 sześćdziesiąt
70 siedemdziesiąt
80 osiemdziesiąt
90 dziewięćdziesiąt
100 sto
101 sto jeden
200 dwieście
300 trzysta
400 czterysta
500 pięćset
600 szećśet
700 siedemset
800 osiemset
900 dziewięćset
1 000 tysiąc
1 milhão milion
1 bilhão miliard
1 trilhão bilion
1 quatrilhão biliard
1 quintilhão trilion
1 sextilhão triliard
1 setilhão kwadrylion
1 octilhão kwadryliard
1 nonilhão kwintylion

Números ordinais[editar | editar código-fonte]

pierwszy
drugi
trzeci
czwarty
piąty
szósty
siódmy
ósmy
dziewiąty
10º dziesiąty
11º jedenasty
12º dwunasty
13º trzynastka
14º czternasty
15º piętnasty
16º szesnasta
17º siedemnasty
18º osiemnasty
19º dziewiętnasty
20º dwudziesty
30º trzydziesty
40º czterdziesty
50º pięćdziesiąty
60º sześćdziesiąty
70º siedemdziesiąty
80º osiemdziesiąty
90º dziewięćdziesiąty
100º setny
200º dwusetny
300º trzystany
400º czterystany
500º pięćsetny
600º sześćsetny
700º siedemsetny
800º osiemsetny
900º dziewięćsetny
1 000º tysięczny

Números multiplicativos[editar | editar código-fonte]

 • dwoisty
 • trojaki
 • czterokrotny
 • pięciokrotny
 • sześciokrotnie
 • siedmiokrotnie
 • ośmiokrotnie
 • dziewięciokrotnie
 • dziesięciokrotny
 • jedenastokrotny
 • dwunastokrotny
 • dwadzieściakrotny
 • trzydzieścikrotny
 • czterdzieścikrotny
 • pięćdziesiątkrotny
 • sześćdziesiątkrotny
 • siedemdziesiątkrotny
 • osiemdziesiątkrotny
 • dziewięćdziesiątkrotny
 • stokrotny