Maori/Livros da Bíblia em maori

Origem: Wikilivros, livros abertos por um mundo aberto.

Antigo Testamento[editar | editar código-fonte]

 • Kenehi
 • Ekoruhe
 • Rewitikuha
 • Tauanga
 • Tiuteronomi
 • Hōhua
 • Kaiwhakariterite
 • Rutu
 • 1 Hāmuera
 • 2 Hāmuera
 • 1 Ngā Kīngi
 • 2 Ngā Kīngi
 • 1 Ngā Whakapapa
 • 2 Ngā Whakapapa
 • Etera
 • Nehemia
 • Ehetere
 • Hopa
 • Ngā Waiata
 • Ngā Whakataukī
 • Kaikauwhau
 • Waiata a Horomona
 • Īhāia
 • Heremaia
 • Ngā Tangi
 • Ehekiera
 • Rāniera
 • Hohea
 • Hoera
 • Amoho
 • Oparia
 • Hona
 • Mika
 • Nahumu
 • Hapakuku
 • Tepania
 • Hakai
 • Hakaraia
 • Maraki

Novo Testamento[editar | editar código-fonte]

 • Matiu
 • Māka
 • Ruka
 • Hoani
 • Ngā Mahi a ngā Āpotoro
 • Rōma
 • 1 Koriniti
 • 2 Koriniti
 • Karatia
 • Epeha
 • Piripai
 • Korohe
 • 1 Teharonika
 • 2 Teharonika
 • 1 Tīmoti
 • 2 Tīmoti
 • Taituha
 • Pirimona
 • Ngā Hīperu
 • Hēmi
 • 1 Pita
 • 2 Pita
 • 1 Hoani
 • 2 Hoani
 • 3 Hoani
 • Hūrā
 • Whakakitenga