Lituano/Livros da Bíblia em lituano

Origem: Wikilivros, livros abertos por um mundo aberto.

Antigo Testamento[editar | editar código-fonte]

 • Pradžios knyga
 • Išėjimo knyga
 • Kunigų knyga
 • Skaičių knyga
 • Pakartoto Įstatymo knyga
 • Jozuės knyga
 • Teisėju knyga
 • Rūtos knyga
 • Pirmoji Samuelio knyga
 • Antroji Samuelio knyga
 • Pirmoji Karalių knyga
 • Antroji Karalių knyga
 • Pirmoji Metraščių knyga
 • Antroji Metraščių knyga
 • Ezros knyga
 • Nehemijo knyga
 • Esteros knyga
 • Jobo knyga
 • Psalmynas
 • Patarlių knyga
 • Mokytojo knyga
 • Giesmių giesmė
 • Izaijo knyga
 • Jeremijo knyga
 • Raudų knyga
 • Ezechielio knyga
 • Danieliaus knyga
 • Ozėjo knyga
 • Joelio knyga
 • Amoso knyga
 • Abdijo knyga
 • Jonos knyga
 • Michėjo knyga
 • Nahumo knyga
 • Habakuko knyga
 • Sofonijo knyga
 • Agėjo knyga
 • Zacharijo knyga
 • Malachijo knyga

Novo Testamento[editar | editar código-fonte]

 • Evangelija pagal Matą
 • Evangelija pagal Morkų
 • Evangelija pagal Luką
 • Evangelija pagal Joną
 • Apaštalų darbai
 • Laiškas romiečiams
 • Pirmoji Laiškai korintiečiams
 • Antroji Laiškai korintiečiams
 • Laiškas galatams
 • Laiškas efeziečiams
 • Laiškas filipiečiams
 • Laiškas kolosiečiams
 • Pirmoji Laiškai tesalonikiečiams
 • Antroji Laiškai tesalonikiečiams
 • Pirmoji Laiškai Timotiejui
 • Antroji Laiškai Timotiejui
 • Laiškas Titui
 • Laiškas Filemonui
 • Laiškas hebrajams
 • Jokūbo laiškas
 • Pirmoji Petro laiškai
 • Antroji Petro laiškai
 • Pirmoji Jono laiškai
 • Antroji Jono laiškai
 • Trečioji Jono laiškai
 • Judo laiškas
 • Apreiškimas Jonui