Galês/Livros da Bíblia em galês

Origem: Wikilivros, livros abertos por um mundo aberto.

Antigo Testamento[editar | editar código-fonte]

 • Genesis
 • Llyfr Exodus
 • Lefiticus
 • Numeri
 • Deuteronomium
 • Josua
 • Barnwyr
 • Ruth
 • 1 Samuel
 • 2 Samuel
 • 1 Brenhinoedd
 • 2 Brenhinoedd
 • 1 Cronicl
 • 2 Cronicl
 • Esra
 • Nehemeia
 • Esther
 • Job
 • Salmau
 • Llyfr y Diarhebion
 • Pregethwr
 • Caniad Solomon
 • Eseia
 • Jeremeia
 • Galarnad
 • Eseciel
 • Deiniol
 • Hosea
 • Joel
 • Amos
 • Obadeia
 • Jona
 • Micha
 • Nahum
 • Habacuc
 • Seffaneia
 • Haggai
 • Sechareia
 • Malachi

Novo Testamento[editar | editar código-fonte]

 • Mathew
 • Marc
 • Luc
 • Ioan
 • Actau'r Apostolion
 • Rhufeiniaid
 • 1 Corinthiaid
 • 2 Corinthiaid
 • Galatiaid
 • Effesiaid
 • Philipiaid
 • Colosiaid
 • 1 Thesaloniaid
 • 2 Thesaloniaid
 • 1 Timotheus
 • 2 Timotheus
 • Titus
 • Philemon
 • Hebreaid
 • Iago
 • 1 Pedr
 • 2 Pedr
 • 1 Ioan
 • 2 Ioan
 • 3 Ioan
 • Jwdas
 • Datguddiad