Gaélico Escocês/Alfabeto e numerais

Origem: Wikilivros, livros abertos por um mundo aberto.
Saltar para a navegação Saltar para a pesquisa
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Numerais cardinais[editar | editar código-fonte]

1 aon
2 dhà
3 trì
4 ceathrar
5 còig
6 sia
7 seachd
8 ochd
9 naoi
10 deich
11 aon deug
12 dhà dheug
13 trì deug
14 ceithir deug
15 còig deug
16 sia deug
17 seachd deug
18 ochd deug
19 naoi deug
20 fichead
30 trìthead
40 ceathrad
50 naochad
60 trì fichead
70 seachdad
80 ochdad
90 ceithir fichead 's a deich
100 ceud
200 dà cheud
300 trì cheud
400 ceathrar cheud
500 còig cheud
600 sia cheud
700 seachd cheud
800 ochd cheud
900 naoi cheud
1 000 mìle
1 000 000 millean
1 000 000 000 billean
1 000 000 000 000 trillean
1 000 000 000 000 000 quatrillean
1 000 000 000 000 000 000 quintillean
1 000 000 000 000 000 000 000 sextillean
1 000 000 000 000 000 000 000 000 setillean
1 000 000 000 000 000 000 000 000 000 octillean
1 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 nonillean

Numerais ordinais[editar | editar código-fonte]

ciad
soiceand
trìtheamh
ceathramh
còigeamh
siathamh
seachdamh
ochdamh
naoideamh
10º deicheamh
11º a h-aon deug
12º a dhà deug
13º a trì deug
14º a ceithir deug
15º a còig deug
16º a sia deug
17º a seachd deug
18º a ochd deug
19º a naoi deug
20º ficheadamh
30º deich thar fhichead
40º ceathradamh
50º naochadamh
60º trì ficheadamh
70º seachdadamh
80º ochdadamh
90º ceithir fichead 's a deicheamh
100º ceudamh
200º dà cheudamh
300º trì cheudamh
400º ceathrar cheudamh
500º còig cheudamh
600º sia cheudamh
700º seachd cheudamh
800º ochd cheudamh
900º naoi cheudamh
1 000º mìleamh

Numerais multiplicativos[editar | editar código-fonte]

 • dùbailte
 • trioblaid
 • ceathrarblaid
 • coigoblaid
 • siablaid
 • seachdoblaid
 • ochdoblaid
 • naoiblaid
 • deichoblaid
 • aon deugoblaid
 • dhà deugoblaid
 • ficheadoblaid
 • tritheadoblaid
 • ceathradoblaid
 • naochadoblaid
 • trì ficheadoblaid
 • seachdadoblaid
 • ochdadoblaid
 • ceithir fichead 's a deichoblaid
 • ceudoblaid