Saltar para o conteúdo

Frísio/Livros da Bíblia em frísio

Origem: Wikilivros, livros abertos por um mundo aberto.

Antigo Testamento[editar | editar código-fonte]

 • Genesis
 • Exodus
 • Leviticus
 • Numeri
 • Deuteronomium
 • Jozua
 • Rjochters
 • Ruth
 • 1 Samuël
 • 2 Samuël
 • 1 Keningen
 • 2 Keningen
 • 1 Kroniken
 • 2 Kroniken
 • Ezra
 • Nehemia
 • Ester
 • Job
 • Psalmen
 • Spreuken
 • Preker
 • Heechliet
 • Jesaja
 • Jeremia
 • Kleilieten
 • Ezechiël
 • Daniël
 • Hoséa
 • Joël
 • Amos
 • Obadja
 • Jona
 • Micha
 • Nahum
 • Habakuk
 • Sefanja
 • Haggai
 • Sacharja
 • Maleächy

Novo Testamento[editar | editar código-fonte]

 • Mattéus
 • Markus
 • Lukas
 • Jehannes
 • Hannelingen fan de Apostels
 • Romeinen
 • 1 Korintiërs
 • 2 Korintiërs
 • Galatiërs
 • Efeziërs
 • Filippiërs
 • Kolossers
 • 1 Tessalonikers
 • 2 Tessalonikers
 • 1 Timóteüs
 • 2 Timóteüs
 • Titus
 • Filémon
 • Hebreeërs
 • Jakobus
 • 1 Petrus
 • 2 Petrus
 • 1 Jehannes
 • 2 Jehannes
 • 3 Jehannes
 • Judas
 • Iepenbiering