Esperanto/Parte de uma poesia

Origem: Wikilivros, livros abertos por um mundo aberto.

Parte de uma Poesia[editar | editar código-fonte]

Ni semas kaj semas, neniam laciĝas, pri l' tempoj estontaj pensante. Cent semoj perdiĝas, mil semoj perdiĝas, ni semas kaj semas konstante. Se longa sekeco aŭ ventoj subitaj velkantajn foliojn deŝiras, ni dankas la ventojn, kaj, repurigitaj, ni forton pli freŝan akiras.

Semeamos e semeamos, nunca nos cansamos, pensando nos tempos futuros. Cem sementes se perdem, mil sementes se perdem, semeamos e semeamos constantemente. Se longa seca ou ventos repentinos arrancam folhas que se murcham. agradecemos aos ventos e repurificados, adquirimos força mais fresca. (Zamenhof)