Eslovaco/Alfabeto e numerais

Origem: Wikilivros, livros abertos por um mundo aberto.
Saltar para a navegação Saltar para a pesquisa
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z

Numerais cardinais[editar | editar código-fonte]

1 jeden
2 dva
3 tri
4 štyri
5 päť
6 šesť
7 sedem
8 osem
9 deväť
10 desať
11 jedenásť
12 dvanásť
13 trinásť
14 štrnásť
15 pätnásť
16 šestnásť
17 sedemnásť
18 osemnásť
19 devätnásť
20 dvadsať
30 tridsať
40 štyridsať
50 päťdesiat
60 šesťdesiat
70 sedemdesiat
80 osemdesiat
90 deväťdesiat
100 sto
200 dvesto
300 tristo
400 štyristo
500 päťsto
600 šesťsto
700 sedemsto
800 osemsto
900 deväťsto
1 000 tisíc
1 000 000 milión
1 000 000 000 miliarda
1 000 000 000 000 bilión
1 000 000 000 000 000 biliarda
1 000 000 000 000 000 000 trilión
1 000 000 000 000 000 000 000 triliarda
1 000 000 000 000 000 000 000 000 quadrilión
1 000 000 000 000 000 000 000 000 000 quadriliarda
1 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 kvintilión

Numerais ordinais[editar | editar código-fonte]

prvý
druhý
tretí
štvrtý
piaty
šiesty
siedmy
ôsmy
deviaty
10º desiaty
11º jedenásty
12º dvanásty
13º trinásty
14º štrnásty
15º pätnásty
16º šestnásty
17º sedemnásty
18º osemnásty
19º devätnásty
20º dvadsiaty
30º tridsiaty
40º štyridsiaty
50º päťdesiaty
60º šesťdesiaty
70º sedemdesiaty
80º osemdesiaty
90º deväťdesiaty
100º stý
200º dvojstý
300º trojstý
400º štyristý
500º päťstý
600º šesťstý
700º sedemstý
800º osemstý
900º devätstý
1 000º tisíci

Numerais multiplicativos[editar | editar código-fonte]

 • dvojité
 • trojnásobný
 • štvornásobný
 • päťnásobný
 • šesteronásobný
 • sedemnásobnú
 • osemnásobne
 • devateronásobný
 • desaťnásobný
 • jedenásťnásobný
 • dvanásťnásobný
 • dvadsaťnásobný
 • tridsaťnásobný
 • štyridsaťnásobný
 • päťdesiatnásobný
 • šesťdesiatnásobný
 • sedemdesiatnásobný
 • osemdesiatnásobný
 • deväťdesiatnásobný
 • stonásobnú