Eslovaco/Alfabeto e numerais

Origem: Wikilivros, livros abertos por um mundo aberto.
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z

Alfabeto e variações[editar | editar código-fonte]

pronuncia do Ď e Ť
pronuncia do Ô
pronuncia do Ŕ
 • A a a
 • Á á a
 • Ä ä æ
 • B b b
 • C c t͡s
 • Č č t͡ʃ
 • D d d
 • Ď ď ɟ, dʲ
 • Dz dz d͡z
 • Dž dž d͡ʒ
 • E e e
 • É é e
 • F f f
 • G g ɡ
 • H h ɦ
 • Ch ch x
 • I i ɪ
 • Í í i
 • J j j
 • K k k
 • L l l, l̩
 • Ĺ ĺ l̩
 • Ľ ľ ʎ, lʲ
 • M m m
 • N n n
 • Ň ň ɲ, nʲ
 • O o ɔ
 • Ó ó ɔ
 • Ô ô u̯o
 • P p p as
 • Q q kv
 • R r r, r̩
 • Ŕ ŕ r̩ː
 • S s s
 • Š š ʃ
 • T t t
 • Ť ť c, tʲ
 • U u u
 • Ú ú u
 • V v v
 • W w v
 • X x ks
 • Y y ɪ
 • Ý ý i
 • Z z z
 • Ž ž ʒ

Numerais cardinais[editar | editar código-fonte]

1
jeden
2
dva
3
tri
4
štyri
5
päť
6
šesť
7
sedem
8
osem
9
deväť
10
desať
11
jedenásť
12
dvanásť
13
trinásť
14
štrnásť
15
pätnásť
16
šestnásť
17
sedemnásť
18
osemnásť
19
devätnásť
20
dvadsať
30
tridsať
40
štyridsať
50
päťdesiat
60
šesťdesiat
70
sedemdesiat
80
osemdesiat
90
deväťdesiat
100
sto
200
dvesto
300
tristo
400
štyristo
500
päťsto
600
šesťsto
700
sedemsto
800
osemsto
900
deväťsto
1 000
tisíc
1 000 000
milión
1 000 000 000
miliarda
1 000 000 000 000
bilión
1 000 000 000 000 000
biliarda
1 000 000 000 000 000 000
trilión
1 000 000 000 000 000 000 000
triliarda
1 000 000 000 000 000 000 000 000
quadrilión
1 000 000 000 000 000 000 000 000 000
quadriliarda
1 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
kvintilión

Numerais ordinais[editar | editar código-fonte]

prvý
druhý
tretí
štvrtý
piaty
šiesty
siedmy
ôsmy
deviaty
10º
desiaty
11º
jedenásty
12º
dvanásty
13º
trinásty
14º
štrnásty
15º
pätnásty
16º
šestnásty
17º
sedemnásty
18º
osemnásty
19º
devätnásty
20º
dvadsiaty
30º
tridsiaty
40º
štyridsiaty
50º
päťdesiaty
60º
šesťdesiaty
70º
sedemdesiaty
80º
osemdesiaty
90º
deväťdesiaty
100º
stý
200º
dvojstý
300º
trojstý
400º
štyristý
500º
päťstý
600º
šesťstý
700º
sedemstý
800º
osemstý
900º
deväťstý
1 000º
tisíci

Numerais multiplicativos[editar | editar código-fonte]

 • dvojité
 • trojnásobný
 • štvornásobný
 • päťnásobný
 • šesteronásobný
 • sedemnásobnú
 • osemnásobne
 • devateronásobný
 • desaťnásobný
 • jedenásťnásobný
 • dvanásťnásobný
 • trinásťnásobný
 • štrnásťnásobný
 • pätnásťnásobný
 • šestnásťnásobný
 • sedemnásťnásobný
 • osemnásťnásobný
 • devätnásťnásobný
 • dvadsaťnásobný
 • tridsaťnásobný
 • štyridsaťnásobný
 • päťdesiatnásobný
 • šesťdesiatnásobný
 • sedemdesiatnásobný
 • osemdesiatnásobný
 • deväťdesiatnásobný
 • stonásobnú
 • dvojstonásobnú
 • trojstonásobnú
 • štyristonásobnú
 • päťstonásobnú
 • šesťstonásobnú
 • sedemstonásobnú
 • osemstonásobnú
 • deväťstonásobnú
 • tisíconásobnú