Checo/Alfabeto e numerais

Origem: Wikilivros, livros abertos por um mundo aberto.
Saltar para a navegação Saltar para a pesquisa
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V X Y Z

Numerais cardinais[editar | editar código-fonte]

1 jeden
2 dva
3 tři
4 čtyři
5 pět
6 šest
7 sedm
8 osm
9 devět
10 deset
11 jedenáct
12 dvanáct
13 třináct
14 čtrnáct
15 patnáct
16 šestnáct
17 sedmnáct
18 osmnáct
19 devatenáct
20 dvacet
30 třicet
40 čtyřicet
50 padesát
60 šedesát
70 sedmdesát
80 osmdesát
90 devadesát
100 sto
200 dvě stě
300 tři sta
400 čtyři sta
500 pět set
600 šest set
700 sedm set
800 osm set
900 devět set
1 000 tisíc
1 000 000 milión
1 000 000 000 miliarda
1 000 000 000 000 bilión
1 000 000 000 000 000 biliarda
1 000 000 000 000 000 000 trilión
1 000 000 000 000 000 000 000 triliarda
1 000 000 000 000 000 000 000 000 kvadrilion
1 000 000 000 000 000 000 000 000 000 kvadriliarda
1 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 kvintilion

Numerais ordinais[editar | editar código-fonte]

první
druhý
třetí
čtvrtý
pátý
šestý
sedmý
osmý
devátý
10º desátý
11º jedenáctý
12º dvanáctý
13º třináctý
14º čtrnáctý
15º patnáctý
16º šestnáctý
17º sedmnáctý
18º osmnáctý
19º devatenáctý
20º dvacátý
30º třicátý
40º čtyřicátý
50º padesátý
60º šedesátý
70º sedmdesátý
80º osmdesátý
90º devadesátý
100º stý
200º dvoustý
300º třístý
400º čtyřstý
500º pětistý
600º šestistý
700º sedmistý
800º osmistý
900º devitistý
1 000º tisící

Numerais multiplicativos[editar | editar código-fonte]

 • dvojitě
 • trojitý
 • čtyrnásobný
 • pětinásobný
 • šesteronásobný
 • sedmeronásobný
 • osminásobně
 • devateronásobný
 • desetinásobný
 • jedenáctinásobný
 • dvanáctinásobný
 • dvacetinásobný
 • třicetinásobný
 • čtyřicetinásobný
 • padesátinásobný
 • šedesátinásobný
 • sedmdesátinásobný
 • osmdesátinásobný
 • devadesátinásobný
 • stonásobný