Catalão/Numerais

Origem: Wikilivros, livros abertos por um mundo aberto.

Aqui estão os numerais da língua catalã, com seus ordinais e cardinais.

Numerals i ordinals[editar | editar código-fonte]

1 u (un, una) 1r/1a primer/primera
2 dos (dues) 2n/2a segon/segona
3 tres 3r/3a tercer/tercera
4 quatre 4t/4a quart/quarta
5 cinc 5è/5a cinquè/cinquena
6 sis 6è/6a sisè/sisena
7 set 7è/7a setè/setena
8 vuit 8è/8a vuitè/vuitena
9 nou 9è/9a novè/novena
10 deu 10è/10a desè/desena
11 onze 11è/11a onzè/onzena
12 dotze 12è/12a dotzè/dotzena
13 tretze 13è/13a tretzè/tretzena
14 catorze 14è/14a catorzè/catorzena
15 quinze 15è/15a quinzè/quinzena
16 setze 16è/16a setzè/setzena
17 disset 17è/17a dissetè/dissetena
18 divuit 18è/18a divuitè/divuitena
19 dinou 19è/19a dinovè/dinovena
20 vint 20è/20a vintè/vintena
21 vint-i-u (un, una) 21è/21a vint-i-unè/vint-i-unena
22 vint-i-dos (dues) 22è/22a vint-i-dosè/vint-i-dosena
23 vint-i-tres 23è/23a vint-i-tresè/vint-i-tresena
30 trenta 30è/30a trentè/trentena
31 trenta-u (un, una) 31è/31a trenta-unè/trenta-unena
32 trenta-dos (dues) 32è/32a trenta-dosè/trenta-dosena
40 quaranta 40è/40a quarantè/quarantena
43 quaranta-tres 43è/43a quaranta-tresè/quaranta-tresena
50 cinquanta 50è/50a cinquantè/cinquantena
60 seixanta 60è/60a seixantè/seixantena
70 setanta 70è/70a setantè/setantena
80 vuitanta 80è/80a vuitantè/vuitantena
90 noranta 90è/90a norantè/norantena
100 cent 100è/100a centè/centena
101 cent u/un/una 101è/101a cent unè/cent unena
102 cent dos/dues 102è/102a cent dosè/cent dosena
110 cent deu 110è/110a cent desè/cent desena
120 cent vint 120è/120a cent vintè/cent vintena
200 dos-cents/dues-centes 200è/200a dos-centè/dos-centena
300 tres-cents/tres-centes 300è/300a tres-centè/tres-centena
400 quatre-cents/quatre-centes 400è/400a quatre-centè/quatre-centena
500 cinc-cents/cinc-centes 500è/500a cinc-centè/cinc-centena
600 sis-cents/sis-centes 600è/600a sis-centè/sis-centena
700 set-cents/set-centes 700è/700a set-centè/set-centena
800 vuit-cents/vuit-centes 800è/800a vuit-centè/vuit-centena
900 nou-cents/nou-centes 900è/900a nou-centè/nou-centena
1.000 mil 1.000è/1.000a milè/milena
2.000 dos mil
100.000 cent mil
1.000.000 un milió
2.000.000 dos milions
1.000.000.000 un miliard
1.000.000.000.000 un bilió
1.000.000.000.000.000 un biliard
1.000.000.000.000.000.000 un trilió
1.000.000.000.000.000.000.000 un triliard
1.000.000.000.000.000.000.000.000 un quadrilió
1.000.000.000.000.000.000.000.000.000 un quadriliard
1.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 un quintilió